İstanbul Tercüme Bürosu

Simultane Tercüme

Simültane tercüme, eş zamanlı yapılan tercümedir. Simultane tercüman ses yalıtımlı özel bir kabinde konuşmacının konuşmasını dinlerken aynı anda mikrofonu ile dinleyicilere sözlü olarak tercüme eder.

Konferanslar, kongre, çok uluslu toplantılarda simultane tercüme tercih edilir.

Ardıl Tercüme

Sözlü tercüman, konuşmacı konuşurken bazı notlar alır, konuşmacının sözünü bitirdiği anda konuşmaları hedef dildeki dinleyicilere tercüme eder.

Ardıl tercüme-Sözlü tercüme ne zaman tercih edilir?

İş gezileri, resmi açılışlar, iş anlaşmaları, sergiler, sunumlar, seminerler, kısa iş toplantıları, basın toplantıları, kokteyller iş yemekleri…sözlü tercüme tercih edilir.

*

Şahıs Belgeleri Tercüme

*Yurtdışı üniversite başvuruları (Diploma-Transkript)

*Yurtdışı Vize Başvurularında, ( izin belgesi, maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü..)

*Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de evlilik işlemlerinde (Doğum belgesi, bekârlık belgesi, boşanma belgeleri, pasaport…)

*Yurtdışı iş başvurularında, (İş sözleşmesi, aile nüfus kâğıt örneği, yerleşim yeri belgesi, sabıka kaydı belgesi, SGK hizmet dökümü)

Şahıs Belgeleri Tercüme Örnekleri;

Pasaport tercümesi, boşanma kararları tercüme, Diploma tercümesi, Yerleşim yeri tercümesi, askerlik terhis belgesi, Doğum belgesi tercümesi, Mahkeme kararı tercümesi, Nüfus kayıt örneği tercümesi, İkametgâh belgesi tercümesi, Transkript tercümesi, Sabıka kaydı tercümesi, Maaş bordro tercümesi, SGK hizmet belgesi tercümesi, Tapu tercümesi, Vekâletname tercümesi, Boşanma kararları tercümesi, Muvafakatname tercümesi, Taahhütname tercümesi, Mernis evlendirme bildirimi tercümesi, kimlik, Aşı kartı tercümesi, Evlilik cüzdanı tercümesi, Sigorta poliçe tercümesi, ehliyet, Terhis Belgesi tercümesi, evlilik cüzdanı, Sertifika tercümesi, başarı belgeleri, takdirname, onur belgesi,

Kitap, Katalog, Dergi Ve Broşür Tercüme

Her konuda hukuki, teknik, ticari, tıbbi, finansal kitap katalog broşür dergi …. Orijinal dilden hedef dile tercümeleri profesyonel tercümanlarımız tarafından tercümeleri yapılır.

Noter Tasdikli Tercüme

Resmi belgelerinizin, noter yeminli tercümanlarımız tarafından tercüme edilmesi ve noter tarafından tasdik edilmesidir.

Noterde yemin zaptı bulunan tercümanlar ne demektir?

Yeminli tercüman olmak isteyen kişiler dil bilgilerini, diplomalarını notere sunarlar. Noter uygun görürse bu kişilere yemin zaptı imzalatır. Bu kişiler yeminli tercüman olurlar.

Noter tasdikli tercüme yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetidir.

Noter tasdikli tercüme belgeleri hangileridir?

Pasaport, İkametgâh belgesi, Sabıka kaydı, Sigorta Belgeleri, Nüfus kâğıt örneği, Nüfus cüzdanı, Ehliyet, vukuatlı nüfus kâğıt örneği, Evlilik cüzdanı, Terhis Belgesi,

Akademik Tercüme

Akademisyen ve öğrencilere hitap eden tercüme türüdür.

Akademik tercüme yapılacak örnek belgeler hangileridir?

Akademik araştırmalar, yurtdışı üniversite başvuru belgeleri, özet, makale, ödev, diploma, ön lisans diploma, yüksek lisans diploma, doktora diploma, transkript, ön lisans transkript, yüksek lisans transkript, doktora transkript, ders notları, not çizelgesi, diploma eki, onur belgesi, ÖSYM sonuç belgesi, karne, tez, başarı belgesi, ÖSYM puan belgesi,

Akademik Çeviri Alanında Verdiğimiz Hizmetler:

Akademik makale sunumları, mühendislik, hukuki,  tıbbi makale, makale özeti, fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, güzel sanatlar, ekonomi, sağlık bilimleri, tıp, diş hekimliği ve eczacılık, finans, ticari, teknik alanlarında akademik tercüme hizmeti verilir.