Hukuki Tercüme İstanbul

Hukuki tercüme nasıl yapılır?

Yurtdışı üniversite hukuk bölümü mezunları tarafında belgelerin hukuki tercümeleri yapılır.

Hukuki tercüme belgeleri nelerdir?

Mahkeme kararları, kanun ve yönetmelikler, hukuki yazışmalar, vekâletnameler, beyannameler, iş teklifi ve patent başvuruları, sanık-tanık ifadeleri, uluslararası sözleşmeler, Dava Belgeleri, sözleşmeler, ibraname, tebligatlar, yasal anlaşmalar, ihtarname, boşanma kararları, mahkeme evrakları, taahhütnameler, veraset name, vasiyetnameler…

Hukuki tercüme belgeleri noter onayı nasıl yapılır?

Yeminli avukat tercümanlarımız tarafından yapılan yeminli tercüme belgeleri 2 nüsha olarak hazırlanır. Belge üzerinde yemin tercüman adı-soyadı, imzası, tercüme bürosu kaşesi bulunmalıdır. Notere bu belgeler onaylatılır. Bu belgeye noter onaylı hukuki tercüme belgeleri denir.

Hukuki tercüme belgelerine Apostil nasıl yapılır?

Noter onayından sonra bu belgelere Kaymakamlık / Valilikte Apostil onayı alınır.

Hukuki tercüme belgeleri Lahey ülkelerinde kullanılacak ise Apostil yapılması zorunlu mudur?

Evet

İstanbul hukuki tercüme belgeleri fiyatları nasıl hesaplanır?

*Konularına göre

*Çeviri dillerine göre,

* Karakter sayılarına göre 1000 karakter olarak hukuki tercüme İstanbul fiyatları değişiklik gösterir.

İstanbul hukuki tercüme belgeleri noter onayı ne kadar?

Noterler belgelerin karakter sayısına göre onay ücreti alırlar.

İstanbul hukuki tercüme dilleri hangileridir?

Hukuki tercüme İstanbul, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Afgan’ca, Almanca, Azerice, İbranice, Korece, Arapça, Arnavutça, Kırgızca, İspanyolca, Makedonca, Portekizce, Farsça, Macarca, Ukraynaca, Bulgarca, Kazakça, Japonca, Gürcüce, Kürtçe, Rusça, Lehçe, Yunanca, Sırpça, Boşnakça, Rumence, Felemenkçe, Estonya’ca, Fince, Çince, Ermenice…İstanbul hukuki tercüme hizmeti verilir.