Hukuki Çeviri İstanbul

 Hukuki çeviri belgeleri hangileridir?

Mahkeme kararları, alım satım sözleşmeleri, boşanma kararları, distribütörlük anlaşmaları, ihtarname, kira kontratları, ibraname, icra belgeleri, 184 tebligat formu, beyannameler, mahkeme belgeleri, beyannameler, vekaletnameler, işçi – işveren ilişkileriyle ilgili belgeler verasetname,  ödeme ve icra emri, boşanma davaları, icra belgeleri, beyannameler, iddianameler, sanık- tanık ifadesi, taahhütname, şirketler arasındaki uyuşmazlık davaları, iş teklif ve sözleşmeleri, tenfiz kararları, adli yazışmalar, sözleşmeler, ifşa etmeme sözleşmesi, kanun ve yönetmelikler, dava dosyaları, vekaletname, dava dosyaları, vasiyetname, uluslararası hukuk anlaşmaları, tahkim kararları, kanun ve yönetmelik, hukuki yazışmalar…İstanbul hukuki çeviri hizmeti verilir.

Hukuki çeviri kimler tarafından yapılır?

Yurtdışı üniversite hukuk fakültesi mezunu yeminli tercümanlarımız tarafından yapılır.

Hukuki çeviri fiyatları nasıl hesaplanır?

Hedef dil 1000 karakter üzerinden hesaplanır.

Hukuki çeviri fiyatları ne kadar?

*Konusuna,

*Karakter sayılarına,

*Çeviri diline göre İstanbul hukuki çeviri İstanbul ücreti değişir.

Hukuki çeviri belgelerine Apostil yapılır mı?

Evet

Hukuki çeviri belgelere Apostil nasıl yapılır?

Yeminli tercüman tarafından hukuki belgelerin çevirileri yapılır. Notere 2 nüsha olarak hazırlanır. Noter bu belgeyi onaylar. Kaymakamlık / Valiliklerde Apostil onayı alınır.

İstanbul hukuki çeviri dilleri hangileridir?

Hukuki çeviri İstanbul, İngilizce, Almanca, Rusça, Rumca, Slovence, Arapça, Macarca, Sırpça, Hollandaca, İtalyanca, Flamanca, Gürcüce, Bulgarca, Türkmence, Ermenice, Fransızca, Korece, Arnavutça, Osmanlıca, Özbekçe, Portekizce, İsveççe, Farsça, Hırvatça, Makedonca, Azerice, Slovakça, İspanyolca, Yunanca, Letonca, Çekçe, Çince, İbranice, Ukraynaca, Japonca, Fince, Norveççe, Kazakça, Latince, Romence, Lehçe, Boşnakça… dillerinde İstanbul hukuki çeviri hizmeti verilir.